Vaikuttava valikoima osaamista ja työkaluja

Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

 • Esimiesvalmennus (johtamisvalmiuksien ja -tilanteiden tuki)
 • Johtoryhmätyön kehittäminen (toiminta, luottamus, viestintä)
 • Esimiesten ja johdon yksilö- ja ryhmäcoaching
 • Henkilökohtainen 360˚-arviointi
 • Management Audit
 • Johdon konsultointi, HR-johdon mentorointi

Organisaatioiden kehittäminen

 • Muutoksen edistäminen
 • Työyhteisötaitojen kehittäminen sekä työyhteisötaitotutkimus
 • Sovittelu, työyhteisökriisien ratkaisut
 • Uudelleensijoittumisohjaus
 • Työhyvinvoinnin tuki

Rekrytointi

 • Suorahaku
 • Ilmoitushaku
 • Soveltuvuus- ja resurssiarviot