Suorahakuprosessi

Miten suorahakuprosessi käynnistyy?

Suorahaku eli headhunting on täsmähakua ja prosessin sisältö sovitaan toimeksiantokohtaisesti sekä ajankäytöllisesti että taloudellisesti kustannustehokkaaksi riippuen esim. toimeksiantajan mahdollisuudesta osallistua prosessin eri vaiheisiin. Toimeksiantajan oma ajankäyttö voi rajoittua esimerkiksi prosessissa valikoituneiden, soveltuvuusarvioitujen ehdokkaiden loppuhaastatteluun ja valintapäätöksen tekoon.

Suorahakuprosessien vaiheet

 • Toimeksiantokeskustelu tehtävän sisällön ja ihanne-ehdokkaan ominaisuuksien määrittelemiseksi
 • Toimenkuvan, toimintaympäristön ja yrityksen kuvauksen laatiminen (ehdokkaille presentoitavaksi)
 • Niiden yritysten ja organisaatioiden määrittely ja listaus, joista potentiaalisia ehdokkaita voisi löytyä
 • Toimeksiantokohtaisesti räätälöity tutkimustyö ns. research -vaihe; soveltuvien ehdokkaiden tunnistaminen
 • Tehtävään soveltuvien ehdokkaiden alustavan ehdokaslistan läpikäyminen toimeksiantajan kanssa
 • Ehdokkaiden puhelinkontaktointi ja henkilökohtaiset tapaamiset
 • Finaaliehdokkaiden valinta ja haastattelut yhdessä toimeksiantajan kanssa
 • Ehdokkaiden soveltuvuusarvioinnit, joiden yhteydessä heidät myös syvähaastatellaan
 • Soveltuvuusarviointitulosten raportointi toimeksiantajalle ja selkeä kannanotto kunkin ehdokkaan soveltuvuudesta tehtävään
 • Päätöksestä tiedottaminen ehdokkaille ja palautteen antaminen testatuille
 • Hakuprosessin etenemisestä raportointi toimeksiantajalle sovitulla tavalla
 • Tarvittaessa avustaminen työsopimuksen tekemisessä

Seuranta:

valitun henkilön onnistuminen / menestyminen tehtävässään

 • Toimeksiantajan näkemys ja kokemukset
 • Valitun henkilön näkemys ja kokemukset
 • Coaching
 • Korjaavat toimenpiteet (tarvittaessa)
 • Takuu