Suorahaku

Suorahaulla etsitään soveltuvia henkilöitä kohdennetusti yritysten johtoon ja muille avainpaikoille sekä vaativiin asiantuntijatehtäviin. Suorahaku on nk. hiljainen haku, jolloin toimeksiantajan suunnitelmat eivät näy esimerkiksi kilpailijoiden suuntaan. Tarvittaessa prosessiin osallistuvien ehdokkaiden kanssa voidaan tehdä kirjallinen salassapitosopimus. Suorahaku tuottaa aina tuloksen ja sillä tavoitetaan ne resurssit, jotka eivät ole aktiivisesti hakemassa uutta positiota työmarkkinoilla. Erikoisasiantuntemusta vaativissa tehtävissä ja/tai tehtävissä, joiden vaatimustaso osaamisen, sijainnin, kielitaidon tms. osalta on poikkeuksellinen, saattaa suorahaku olla ainoa rekrytointitapa, jolla pystytään saamaan kriteerit täyttäviä ehdokkaita tehtävään. Suorahakutoimeksiannoissa taataan, että sopiva henkilö löytyy ja tehdylle työlle annetaan myös takuu.

Parhaimmillaan suorahaku on ylivoimaisesti nopein ja kustannustehokkain rekrytointimuoto ja sitä jatketaan aina kunnes ratkaisu on löytynyt.