Työyhteisötaidot

Esimiestyön kehittämiseen on satsattu viime vuosina paljon. On kuitenkin tärkeää tukea myös tiimiläisten valmiuksia ja omaa vastuunottoa yhdessä onnistumisesta. Työyhteisötaitojen perusajatus on se, että jokainen on vastuussa omasta työstään, työn ja osaamisensa kehittämisestä sekä käyttäytymisestään ja toiminnastaan työyhteisössä. Työyhteisötaitojen kehittäminen on osoittautunut viime vuosina erityisen vaikuttavaksi tavaksi organisaation toiminnan uudistamisessa. Tämä vuosi voisi olla Yhdessä onnistumisen vahvistamisen vuosi!