Sovittelu

Toisinaan asiat menevät työyhteisössä pahasti solmuun. Ihmiset eivät tule jostakin syystä toimeen keskenään ja työtkään eivät enää suju niin kuin pitäisi. Olemme olleet monien organisaatioiden apuna tällaisissa tilanteissa sovittelun keinoin. Sovitteluprosessi alkaa yhteisellä infotilaisuudella ja jatkuu yksilöhaastatteluilla. Tärkein uuden alun ja yhteisen ymmärryksen luomisen foorumi on kuitenkin sovittelupäivä, jossa on tilaa ja aikaa kiireettömästi käsitellä asioita ja löytää yhteisiä uusia pelisääntöjä, joiden avulla arki saadaan sujumaan. Muutaman kuukauden kuluttua järjestetään seurantatilaisuus, jossa tyypillisesti huomataan, että solmu on lähtenyt aukeamaan. Sovittelijoiden rakentava ja tilannetta rauhoittava rooli saa lähes poikkeuksetta kiitosta. Mitä pikemmin pulmia ryhdytään ratkomaan, sitä parempi on lopputulos.