Johtoryhmätyön kehittäminen

Johtoryhmän rooli toimitusjohtajan tukena ja organisaation tulevaisuuden rakentajana on keskeinen mutta kokemuksemme mukaan monesti johtoryhmällä ei ole yhteistä käsitystä työskentelyn tavoitteesta, sen työskentelytavat ovat tehottomia tai vuorovaikutus on epätarkoituksenmukaista. Haluamme edistää johtoryhmän yhteistä onnistumista, joka perustuu mm. keskinäiseen luottamukseen, kirkkaaseen tavoitteeseen, yhdessä sovittuihin työskentelytapoihin, hedelmälliseen vuorovaikutukseen ja sparraukseen sekä selkeään johtamisjärjestelmään. Johtamisen kokonaiskuva selviää tietenkin parhaiten management auditin avulla.