Esimiesvalmennus

Esimiesvalmennuksemme on aina työyhteisökohtainen, toiminnan tavoitteita tukeva toteutus. Valmennuksessamme osallistuja on oman toimintansa aktiivinen kehittäjä, ei koulutuksellisen tiedon passiivinen vastaanottaja. Tuemme esimiestä sekä taidollisessa mutta erityisesti esimiestilanteiden kautta tapahtuvassa reflektiivisessä johtamisvalmiuksien kasvattamisessa. Lähdemme liikkeelle tyypillisesti organisaationne arvoista ja strategiasta, johdamme niistä yhteistyössä kanssanne johtamiskompetenssit ja lähdemme yhteistuumin vahvistamaan juuri sitä esimiesosaamista, josta työyhteisössänne on eniten tavoitteellista hyötyä. Esimiesvalmennusta voidaan tukea myös coachauksen keinoin.

!